podcast

Rozmowy 

o świadomym rodzicielstwie

Magdalena Boćko-Mysiorska i Natalia Łuczak

#rodzicielstwobliskości   #porozumieniebezprzemocy   #neuropsychologia

ROZMOWY O ŚWIADOMYM RODZICIELSTWIE

to podcast, który pozwoli Ci dowiedzieć się więcej na temat tego, jak budować bliską więź i relację z dzieckiem, w której dziecko czuje się bezpiecznie i wzrasta w zdrowym poczuciu własnej wartości. Uporządkujesz tutaj wiedzę o tym, jak Twoje podejście do dziecka wpływa na jego rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny oraz funkcjonowanie mózgu dziś i w przyszłości.Usłyszysz o empatycznej komunikacji i tym, w jaki sposób prowadzi ona do rzeczywistego porozumienia; co warto robić, a czego na pewno nie, aby dogadać się z dzieckiem i innymi. Zapraszamy!

posłuchaj w aplikacji