#1 Jak wspierać dziecko w emocjach

#1 Jak wspierać dziecko w emocjach

Jak wspierać dziecko w emocjach? Wnioski płynące z neurobiologicznych badań dowodzą, że wspieranie dziecka w świadomym przeżywaniu przez nie różnych emocji jest podstawą jego zdrowia psychofizycznego oraz rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego. Jako rodzice...